قوانین و مقررات توافق نامهدر پی خرید اشتراک، از سمت ما و شما همراه گرامی، تعهداتی‌ست که باید صورت پذیرند


ما موظف خواهیم بود در صورت وجود هرگونه اشکال در روند ارسال پیامک به شما به سرعت آن را حل کرده و از پشتیبانی سریع غفلت نکنیم همچینین شما متعهد خواهید شد که در صورت خرید اشتراک تا پایان اشتراک همراه ما باشید و امکان لغو اشتراک وجود نخواهد داشت


پیام های ارسالی بیلیونری از سمت قوانین مخابراتی و محتوایی کشور پیام های”محتوایی” محاسبه خواهند شد، این به این معناست که اگر پیام های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید ارسال پیام از سمت ما هم بلاک خواهد شد


اپراتور مورد استفاده جهت ارسال پیام ها مختص همین امر می‌باشند و شرایط آن مانند اپراتور های خط های معمولی نیست، به همین جهت درصورتی که در هنگام ارسال پیام خط شما در دسترس نباشد ممکن است زمان در دسترس قرار گرفتن تلفن شما پیام را دیرتر دریافت کنید و یا به ق سمت پیام های ذخیره اپراتور شما منتقل شده و هرگز آن را دریافت نکنید، لذا لطفا در هنگام ارسال پیام که ساعت 5:30 صبح می‌باشد تا حد امکان در دسترس باشید


در صورت انتقال پیام به پیام های ذخیره اپراتور شما بیلیونری مسئولیتی را نمی‌پذیرد